Kako doći do PUNTIJARKE

Restoran "PUNTIJARKA" nalazi se cca 5 km od centra grada ( Kaptola) sjeverno, na obroncima Medvednice, u predjelu Gračani. Do Puntijarke možete doći na dva načina, kroz Gračane ili preko Mlinova. Ako želite doći kroz Gračane, na Mihaljevcu skrenite desno i vozite se 1.3 km Gračanskom cestom. Tu se nalazi pano Puntijarke koji vas usmjeruje u centar Gračana u ulicu Grabeščak. Ulica vas vodi kroz vijadukt podno tramvajske pruge, zatim se cesta penje na greben gdje na raskršću (kod ljekarne) trebate skrenuti lijevo u ulicu Isce. Nakon 300 metara prolazite crkvu Sv. Mihaela i nekoliko metara dalje dolazite do parkirališta pred restoranom.
Ako želite doći iz pravca Mlinova, na Mihaljevcu krenite lijevo (na semafor) ulicom Mlinovi. Nakon 300 metara prolazite kraj restorana Okrugljak. Nakon 100 metara sjevernije, dolazite pred pano Puntijarke na početku ulice Graščica. Skrenite u nju i nakon 800 metara uspinjanja na greben dolazite do Puntijarke.

Dobrodošli !


Prikaz veće karte